Vad är BankID?

BankID är den ledande e-legitimationen som finns i Sverige. De banker som utfärdar BankID till privatpersoner är Danske Bank, ICA Banken, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken.

BankiD är en personlig e-ID som kan jämställas med t.ex. pass eller körkort. Därför är det viktigt att du alltid hanterar ditt BankID med försiktighet. Ge aldrig någon annan person tillgång till ditt BankID, eftersom det är din personliga ID-handling. Vare sig Transfer Galaxy eller någon myndighet, bank, polis eller andra bolag som erbjuder BankID kommer någonsin att kontakta dig per telefon, mail eller på annat sätt och be dig att logga in eller ladda ner ett nytt bankID.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp