Varför kan ni inte garantera en återkallelse?

Eftersom en överföring kan genomföras så snabbt som på några sekunder behöver vi mottagarens godkännande för att återkalla överföringen. För att återkalla en överföring krävs att:

- Mottagaren är nåbar;
- Mottagaren ger sitt godkännande; och
- Mottagaren har tillräckligt med pengar på kontot för att täcka en återkallelse.

Om inte dessa krav uppfylls kan vi inte genomföra en återkallelse.

Var denna artikel till hjälp?
10 av 27 tyckte detta var till hjälp