Vad ska jag göra om mitt lokala ombud inte vet vilka Transfer Galaxy är?

Då våra lokala partners hanterar dessa uthämtningar å våra vägnar är det möjligt att ombudet inte känner till Transfer Galaxy.

Var god ta med en giltig ID-handling samt din uthämtningskod (eng. payment code) och namnet på vår lokala partner (vilket du hittar i det SMS som vi skickar dig).

Om du fortsatt har problem, be din avsändare att kontakta vårt supportteam. Avsändaren kan ordna telefonsupport till dig.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp