Vilka typ av handlingar behöver jag skicka in för min ansökan om en extra överföringsgräns?

När du ansöker om en extra överföringsgräns ber vi dig om extra information och handlingar. Vi behöver informationen för att bearbeta din ansökan och för att hålla ditt konto säkert. Vi kommer inte att dela eller använda informationen i något annat syfte.

 

Vi behöver alltid se några standardhandlingar för alla typer av ansökningar.

Exempel på dessa handlingar är:

  • En kopia av ditt pass
  • En kopia av din mottagarens ID-handling. Det kan vara ett pass, nationellt ID eller körkort.
  • Ett aktuellt kontoutdrag

Ibland ber vi dig skicka handlingar som visar var dina pengar kommer ifrån. Vi ber bara om några av dessa och berättar alltid vad du behöver skicka oss när du ansöker.

Exempel på dessa handlingar är:

  • Lönebesked från de senaste 3 månaderna
  • Försäljningskontrakt från försäljning av en lägenhet, hus eller bil
  • Låneavtal som visar lånebeloppet och anledningen till lånet
  • Avräkningsnota

 

Viktigt:

Vi vill påminna dig om att vår tjänst endast är till för privata ändamål och du kan bara skicka pengar för din egen räkning. Om du för närvarande hjälper en familjemedlem att skicka pengar ber vi dig att hjälpa dem att skapa ett eget konto istället. Att skicka pengar åt någon annan kan leda till att ditt konto blir inaktiverat.

 

Har du några frågor om din månatliga överföringsgräns? Boka ett samtal med oss.

Var denna artikel till hjälp?
21 av 32 tyckte detta var till hjälp