จำนวนเงินสูงสุดที่ฉันสามารถส่งด้วย Transfer Galaxy คือเท่าใด

จำนวนเงินสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามเส้นทาง(ประเทศ) เช่นจากและถึงที่คุณทำการโอนเงินไป หากต้องการตรวจสอบวงเงินจำกัดในการโอนเงินของคุณ เพียงป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการส่งลงในเครื่องคำนวณ "ส่งไปที่" มันจะบอกคุณว่าคุณได้ส่งเงินเกินจำนวนเงินสูงสุดหรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
26 จาก 43 เห็นว่ามีประโยชน์