ฉันต้องทำอย่างไรหากฉันไม่ได้รับรหัสรับเงิน

หากคุณยังไม่ได้รับรหัสการรับเงินภายในระยะเวลาที่คาดไว้ โปรดติดต่อผู้ส่งเงินเพื่อติดต่อกับฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
15 จาก 24 เห็นว่ามีประโยชน์