บัตรอะไรบ้างที่ Transfer Galaxy ยอมรับ

เรายอมรับ Visa และ MasterCard ที่ออกให้โดยประเทศผู้ส่งเงินของเรา

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัตรของคุณเองเพื่อให้ชื่อบนการ์ดตรงกับชื่อในบัญชี Transfer Galaxy ของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์