ผู้รับเงินควรนำเอกสารอะไรมายื่นเมื่อได้รับแจ้งว่าเงินมาถึงแล้ว?

ในการรับการโอนเงินผู้รับของคุณจะต้อง:

- รูปถ่ายในบัตรประชาชน,ชื่อ,นามสกุลต้องตรงกับรายละเอียดที่ให้มาตรงตามที่ผู้โอนระบุไว้
- เลขที่รหัสโอนเงินที่ผู้รับของคุณได้รับทางข้อความเพื่อการรับเงิน

สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้รับของคุณถูกต้องก่อนที่จะทำการโอนเงิน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
4 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์