มีการคิดค่าธรรมเนียมกับผู้รับเงินเมื่อมารับเงินสดหรือไม่?

ผู้รับเงินจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมเมื่อมารับเงินสดที่จุดรับเงินในพื้นที่ต่าง ๆ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์