Transfer Galaxy มีบริการการโอนเงินสำหรับธุรกิจและองค์กรหรือไม่

ขณะนี้เราไม่มีบริการโอนเงินสำหรับธุรกิจและองค์กร อย่างไรก็ตามเราหวังว่าจะสามารถดำเนินการนี้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้และโปรดส่งข้อความถึงเราที่ support@transfergalaxy.com และแจ้งให้เราทราบว่าคุณเป็นใครเพื่อที่เราจะได้ติดต่อได้เมื่อมีการดำเนินการดังกล่าว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
36 จาก 46 เห็นว่ามีประโยชน์