ฉันจะแก้ไขข้อมูลผู้รับได้อย่างไร

คลิกไอคอนที่เขียนว่า "ผู้รับ" ที่มุมล่างขวา รายชื่อผู้รับทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้น

คลิกชื่อผู้รับที่คุณต้องการแก้ไข หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมรายละเอียดทั้งหมดของผู้รับของคุณ คลิก "แก้ไข" ที่มุมขวาบน แก้ไขรายละเอียดยืนยันและบันทึก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
5 จาก 12 เห็นว่ามีประโยชน์