รหัสในการโอนเงินคืออะไร?

รหัสธุรกรรมคือหมายเลขเฉพาะในแต่ละครั้งของการโอนที่คุณตั้งค่า

เป็นหมายเลขที่คุณจะต้องแจ้งให้ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของเราทราบ เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขา คุณสามารถค้นหารหัสธุรกรรมในประวัติการทำธุรกรรมของคุณและในอีเมลที่คุณได้รับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
102 จาก 159 เห็นว่ามีประโยชน์