สามารถทำการโอนซ้ำได้หรือไม่?

ขณะนี้เราไม่มีตัวเลือกในการตั้งค่าการโอนประจำ เรากำลังเพิ่มการให้บริการแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นโปรดคอยติดตามเพราะเราหวังว่าจะนำเสนอสิ่งนี้ได้ในอนาคตอันใกล้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
9 จาก 12 เห็นว่ามีประโยชน์