เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีหลายบัญชี?

คุณสามารถมีบัญชี Transfer Galaxy ได้เพียงบัญชีเดียวต่อคน

โปรดระวังหากคุณสร้างบัญชีที่ซ้ำ อาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดถูกปิดใช้งาน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
87 จาก 124 เห็นว่ามีประโยชน์