ฉันต้องใช้เอกสารอะไรใดในการยืนยันที่อยู่ของฉัน

บางครั้งเราขอให้คุณส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบรายละเอียดของคุณเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ในการดำเนินการนี้ให้ถ่ายภาพ (คุณสามารถใช้กล้องในโทรศัพท์ของคุณ) หรือสแกนเอกสารต่อไปนี้:

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน,ใบแจ้งหนี้ (ค่าน้ำ,ค่าไฟ,โทรศัพท์พื้นฐาน);
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า หรือ
ธนาคารหรือค่าส่วนกลางอาคาร

ต้องแน่ใจด้วยว่าเอกสารของคุณมีอายุน้อยกว่า 3 เดือนและมีชื่อนามสกุลและที่อยู่ของคุณ ก่อนส่งมาเพื่อตรวจสอบว่าอ่านง่าย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
28 จาก 42 เห็นว่ามีประโยชน์