ฉันสามารถยกเลิกการโอนได้หรือไม่?

ต้องการยกเลิกการโอน กรุณาติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของเราโดยเร็วที่สุด

เนื่องจากการโอนเงินบางชนิดเช่นการโอนเงินผ่านมือถือสามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที โปรดทราบว่าหากการโอนของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วการโอนเงินจะไม่สามารถยกเลิกได้

ในบางสถานการณ์เราสามารถเรียกคืนการโอนเงินผ่านมือถือได้ แต่ไม่สามารถทำได้เสมอไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
128 จาก 248 เห็นว่ามีประโยชน์