ฉันสามารถเรียกคืนการโอนเงินได้หรือไม่

ในบางสถานการณ์เราสามารถเรียกคืนการโอนเงินผ่านมือถือได้ แต่ไม่สามารถทำได้เสมอไป

โดยปกติแล้วการโอนเงินไปที่จุดรับเงินสดสามารถเรียกคืนได้จนกว่าผู้รับจะมารับ

หากคุณส่งเงินไปยังผู้รับและป้อนหมายเลข Mobile Wallets หรือข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องโปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของเราโดยเร็วที่สุด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
36 จาก 71 เห็นว่ามีประโยชน์