ทำไมเราถึงไม่รับประกันการคืนเงิน

เนื่องจากการโอนสามารถดำเนินไปได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับในการเรียกคืนด้วย เพื่อให้การเรียกคืนประสบความสำเร็จสิ่งที่เราต้องการ:

- ผู้รับที่สามารถติดต่อได้
- ผู้รับให้ความยินยอมในการเรียกคืน และ
- ผู้รับต้องมียอดเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมการเรียกคืน

หากไม่เป็นเช่นนั้นเราจะไม่สามารถเรียกคืนเงินที่โอนไปแล้วได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
10 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์