ฉันควรทำอย่างไรหากการโอนเงินยังไม่ถึง Mobile Wallet ของฉัน?

หากคุณยังไม่ได้รับการโอนเงินทางมือถือภายในเวลาที่คาดไว้ ขอรบกวนให้ผู้ส่งเงินติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
28 จาก 71 เห็นว่ามีประโยชน์