มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อชำระเงินด้วยบัตรหรือไม่?

เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเดบิตจะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ผู้ออกบัตรเครดิตบางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากการโอนเงินเป็นการโอนด้วยเงินสด ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรแต่ละใบของคุณแต่ Transfer Galaxy จะไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มอีก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
7 จาก 12 เห็นว่ามีประโยชน์