ทําไมบัตรธนาคารของฉันจึงถูกปฏิเสธ

บัตรของคุณอาจถูกปฏิเสธเนื่องจากสาเหตุบางประการ ไม่ว่าจากธนาคารของคุณหรือ Transfer Galaxy ปฏิเสธเนื่องจาก:

- รายละเอียดไม่ถูกต้อง: เพื่อความแน่ใจโปรดตรวจสอบอีกครั้งว่ากรอกรายละเอียดบัตรของคุณถูกต้อง

- การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของธนาคาร: ธนาคารของคุณอาจปฏิเสธด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการชำระเงินที่อาจดูผิดปกติ โปรดติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังพยายามส่งเงินผ่าน Transfer Galaxy

- บัตรที่ไม่รองรับ: Transfer Galaxy ไม่รับบัตรเติมเงินหรือบัตรองค์กรสำหรับบัญชีส่วนตัว

- บัตรนี้เป็นของบุคคลอื่น: โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้บัตรของคุณเอง ชื่อบนบัตรต้องตรงกับชื่อในบัญชี Transfer Galaxy ของคุณ

- บัตรนี้ใช้กับบัญชี Transfer Galaxy อื่น: เนื่องจากคุณสามารถมีได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อคนซึ่งไม่สามารถใช้บัตรใบเดียวกันในหลายบัญชีได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
15 จาก 44 เห็นว่ามีประโยชน์