ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันใส่รหัสส่วนลด แต่ไม่ได้รับการยอมรับ

โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าได้ป้อนรหัสโปรโมชั่นถูกต้องและยังใช้งานได้

หากยังไม่สามารถใช้งานได้โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
115 จาก 163 เห็นว่ามีประโยชน์