IBAN คืออะไร

หมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ (IBAN) เป็นมาตรฐานสากล มีข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อส่งเงินของคุณไปยังบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง

เมื่อส่งเงินโดยการฝากธนาคารเราจะขอ IBAN ของผู้รับของคุณ หากผู้รับของคุณไม่รู้จัก IBAN ขอให้ตรวจสอบรายการจากสมุดบัญชีธนาคารหรือติดต่อธนาคารของตน สิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้ IBAN ที่ถูกต้องในการส่งเงิน หาก IBAN ผิดเราอาจส่งเงินของคุณไปยังปลายทางไม่ถูกต้องหรือธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง

โครงสร้างของ IBAN เป็นมาตรฐานสากล ระบุประเทศ,ธนาคาร,สาขาและหมายเลขบัญชี IBAN อาจเป็นตัวเลขและตัวอักษรได้สูงสุด 34 ตัว แต่ความยาวจริงขึ้นอยู่กับประเทศที่บัญชีนั้นอยู่

ตัวอย่างเช่น IBAN ของตุรกีประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร 26 ตัว:

TR330006100519786457841326

TR - ประเทศ

33 - ตรวจสอบหมายเลขเพื่อป้องกันความผิดพลาด

00061 - ตัวระบุธนาคาร

0 - หมายเลขเช็คแห่งชาติ

0519786457841326 - เลขที่บัญชีธนาคาร

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
65 จาก 80 เห็นว่ามีประโยชน์