การโอนเงินของฉันจะใช้เวลานานแค่ไหน?

โดยปกติการโอนเงินจะใช้เวลาไม่กี่นาที แต่บางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

 

ระยะเวลาการโอนเงินขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับ,วิธีการโอนและเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่กี่นาทีหลังจากทำการโอน

 

สำหรับโซมาเลีย,โซมาลิแลนด์และตุรกีระยะเวลาในการโอนอาจขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณเริ่มการโอน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการโอนไปยังประเทศเหล่านี้:

ส่งเงินไปโซมาเลีย

ส่งเงินไปโซมาเลียแลนด์

ส่งเงินไปตุรกี

 

ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก การโอนเงินอาจล่าช้าเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งอาจรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์หยุดให้บริการ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
66 จาก 165 เห็นว่ามีประโยชน์