โอนเงินไปยังประเทศไทย

<แผ่นข้อมูล-value='{"1":2,"2":"\n\nการโอนเงินของฉันจะใช้เวลานานแค่ไหน\nการโอนเงินไปยังประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่คุณโอนและเวลาที่คุณโอนเงิน\n\n
โดยปกติการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณส่งเงินในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในวันหยุดธนาคารเงินของคุณจะสามารถใช้ได้ในวันทําการถัดไปเท่านั้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร, โปรดตรวจสอบ เงินฝากเข้าบัญชีธนาคารทํางานอย่างไร? (ประเทศไทย).

ในบางกรณีการโอนเงินล่าช้าด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาจรวมถึงกรณีระบบไฟฟ้,อินเทอร์เน็ตหรือบริการโทรศัพท์ขัดข้อง

ฉันสามารถส่งเงินได้สูงสุดเท่าไหร่?
วงเงินในการโอนขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนและคุณโอนเงินอย่างไร คุณสามารถตรวจสอบวงเงินจํากัดในการโอนของคุณได้โดยป้อนจํานวนเงินลงในแอปหรือเว็บไซต์ของเรา
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
6 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์