รหัส SWIFT (BIC) คืออะไร?

รหัส SWIFT เป็นรหัสสากลที่ธนาคารต่าง ๆใช้ไม่ซ้ำกัน ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดในการโอนเงินของคุณไปยังธนาคารผู้รับเงินที่ถูกต้อง รหัส SWIFT บางครั้งเรียกว่า BIC (รหัสธุรกิจเฉพาะ)

 

เมื่อมีการโอนเงินโดยผ่านเงินฝากบัญชีธนาคารเราจึงต้องมีรหัส SWIFT ของธนาคารผู้รับเงินของคุณ หากผู้รับเงินไม่ทราบรหัส SWIFT เราจะขอให้พวกเขาตรวจสอบจากสมุดบัญชีธนาคารของพวกเขา หรือติดต่อธนาคารที่เขามีบัญชีอยู่ สิ่งสําคัญคือคุณต้องใช้รหัส SWIFT ที่ถูกต้องเมื่อทำการโอนเงิน หากรหัส SWIFT ไม่ถูกต้อง เราจะโอนเงินไปยังปลายทางที่ไม่ถูกต้อง หรือธนาคารของคุณอาจเรียกหักเงินจากบัญชีคุณเพื่อการโอนเงินที่ไม่ถูกต้อง

 

โครงสร้างของรหัส SWIFT เป็นมาตรฐานสากล ที่ระบุชื่อธนาคารและสาขา รหัส SWIFT สามารถมีหมายเลขและตัวอักษรได้ถึง 11 ตัว ความยาวและรูปแบบที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเทศและธนาคาร 

 

สําหรับตัวอย่าง รหัส SWIFT ของไทยมีตัวอักษร 8 ตัวหรือ 11 ตัว: 

 

KRTHBKXXX

KRTH -- รหัสระบุชื่อธนาคาร
TH -- ชื่อประเทศ
BK -- ที่ตั้งในประเทศ
XXX -- รหัสสาขา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
44 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์