ส่วนลดและจำนวนเงินโอนขั้นต่ำในสกุลเงินต่าง ๆ ที่โอนคืออะไร?

ส่วนลดและจํานวนโอนเงินขั้นต่ำที่ใช้ส่วนลดของคุณขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่โอนของคุณ

ส่วนลดคือ 25 EUR, 25 GBP, 150 DKK, 250 NOK หรือ 250 SEK.

หากคุณได้รับส่วนลดเพราะมีคนแนะนำคุณจํานวนเงินโอนขั้นต่ำที่จะใช้ส่วนลดของคุณคือ 50 EUR, 50 GBP, 300 DKK, 500 NOK หรือ 500 SEK

หากคุณได้รับส่วนลดเพราะคุณแนะนำใครบางคนจํานวนเงินโอนขั้นต่ำที่จะใช้ส่วนลดของคุณคือ 100 EUR, 100 GBP, 600 DKK, 1000 NOK หรือ 1000 SEK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
115 จาก 129 เห็นว่ามีประโยชน์