เอกสารประเภทใดบ้างที่ต้องใช้ในการขอเพิ่มวงเงินของฉัน

เมื่อคุณสมัครเกินวงเงิน เราจะขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ เราใช้ข้อมูลนี้ในการประมวลผลใบสมัครของคุณและดูแลบัญชีของคุณให้ปลอดภัย เราไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณหรือใช้ด้วยเหตุผลอื่นใด

สำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด เราขอเอกสารมาตรฐานบางอย่างจากคุณ

ตัวอย่างเอกสารที่เราขอ ได้แก่ :

  • สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ
  • สำเนาเอกสารประจำตัวของผู้รับของคุณ ซึ่งอาจเป็นหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่
  • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุด

เราอาจขอให้คุณส่งเอกสารที่แสดงว่าเงินของคุณมาจากไหน เราขอเพียงบางส่วนเท่านั้น และเราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอว่าคุณต้องส่งอะไรเมื่อสมัคร

ตัวอย่างเอกสารที่เราอาจขอจากคุณ ได้แก่ :

  • สลิปเงินเดือน - ย้อนหลัง 3 เดือน
  • สัญญาการขาย - จากการขายอพาร์ทเมนต์ บ้าน หรือรถยนต์
  • สัญญาเงินกู้ – แสดงจำนวนเงินกู้และเหตุผลในการกู้ยืม
  • หนังสือรับรองการลงทุน

หมายเหตุสำคัญ:

เราขอเตือนคุณว่าบริการของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น คุณส่งเงินได้ในนามของคุณเท่านั้น หากคุณต้องการช่วยสมาชิกในครอบครัวส่งเงิน เราขอแนะนำให้คุณช่วยพวกเขาในการตั้งค่าบัญชี การส่งเงินในนามของบุคคลอื่นอาจทำให้บัญชีของคุณถูกปิดใช้งานได้

คุณมีคำถามเกี่ยวกับวงเงินจำกัดของคุณหรือไม่? นัดเวลาในการติดต่อกับเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
21 จาก 32 เห็นว่ามีประโยชน์