บุคคลทางการเมือง (PEP) คืออะไร?

บุคคลทางการเมือง (PEP) คือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลต่างประเทศ PEP ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการเมืองหรือทำการตัดสินใจทางการเงินหรือเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของพวกเขา ทางเราขอรบกวนให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อทำการสร้างบัญชี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ทางเราสอบถาม

 

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็น PEPหรือไม่

ตัวอย่างของ PEP มีดังนี้

  • หัวหน้าแห่งรัฐหรือเอกอัครราชทูตในคณะผู้แทนทางการฑูต
  • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐ เช่น ธนาคารกลาง ศาลกฎหมาย หรือรัฐวิสาหกิจ

 

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันมีความเกี่ยวพันธ์กับ PEP อย่างไร

ทางเราจะถือว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับ PEP ถ้าคุณมีความสัมพันธ์หรือทำงานกับพวกเขา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์